“SEVMORNEFTEQEOFİZİKA


Murmansk-Rusiya- ETG “Akademik Nemçinov”nin əsaslı təmir işləri.



+