Saipem - (Barja) - STB-1


Çəkisi 18000 ton olan "STB 1" barjının təmiri və modernləşdirilməsi (860 ton metal konstruksiyalar dəyişdirilmişdir);+