“Khazar shipping Co” ilə əməkdaşlıq.


“Khazar shipping Co” - "Mirza Kechek Khan" ,“İran Bashir”, “İran Qadir”, “İran Dalir"+