"Fregat MMC" ilə əməkdaşlıq.


HAM-311 gəmisinin buksirə hazırlıq işləri+