"Baker Huges" şirkəti ilə əməkdaşlıq. “Al Faisal-1”


“Al Faisal-1” laboratoriya-yaşayış barjasının yenilənmə işləri və əsaslı təmiri.+