Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti


Xəzər Dəniz Neft GeofizKəşfiyyat Tresti
TG “Geofizik-1”; ETG “Geofizik-2”; ETG “Geofizik-3”+