Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti


“Bayıl Limanı” Dənizdə Neft və Qaz çıxarma Kəşfiyyat və İstismar İdarəsi.
Stasionar Qazma Platformaları: № 8;13;19.+