Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti


“Bayıl Limanı” Dənizdə Neft və Qaz çıxarma Kəşfiyyat və İstismar İdarəsi. 
Üzən Qazma Quyuları: “Xəzər-2”, “Xəzər-4”, “Xəzər-5”, “Xəzər-6”, ”Şelf-1” , ”Şelf-6”+